Choď na obsah Choď na menu

Členská schôdza 3.1.2020

3. 1. 2020

                                      Klub slovenských turistov ZVL Prešov

 

       P O Z V Á N K A

 

            Na výročnú členskú schôdzu členov KST ZVL Prešov, ktorá sa uskutoční 3.1.2020  o 16 00 hodine v priestoroch f. AMT-Servis zasadačka

                                                       Hviezdoslavova 22

                                                       (za Pavlovičovím nám.- požiarna výzbrojňa)

         Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
 3. Správa o činnosti za rok 2019
 4. Správa o čerpaní rozpočtu v roku 2019
 5. Správa revíznej komisie
 6. Informácie v KST
 7. Kalendár akcií na rok 2020
 8. Voľby zástupcu oddielu a náhradníka na VV RPO Prešov
 9. Diskusia
 10. Diapozitívy a počítačové premietanie z činnosti KST ZVL Prešov
 11. Záver

 

UPOZORNENIE:

Na stretnutí sa bude vyberať členský príspevok na rok 2020    

 • 18 -62 rokov                              14.- €
 • Deti do 15 rokov                         6.-€
 • Študenti okrem externistov        9.-€
 • Dôchodcovia do 69 rokov         9.- €
 • Dôchodcovia nad 70 rokov       6.- € 

 

Doniesť so sebou preukazy KST, preukaz cvičiteľa a inštruktora KST, občiansky preukaz.

 

 

 

V Prešove 13.12.2019                                             Výbor

                                                                         KST ZVL Prešov

 

Náhľad fotografií zo zložky Výročná schôdza 3.1.2020