Choď na obsah Choď na menu

Výročná členská schôdza: 22.2.2019

22. 2. 2019

Klub slovenských turistov ZVL Prešov

 

 

 1. .....................................................

 

P O Z V Á N K A

 

Na výročnú členskú schôdzu členov KST ZVL Prešov, ktorá sa uskutoční 22.2.2019 o 16 30 hodine v priestoroch f. AMT-Servis zasadačka

Hviezdoslavova 22

(za Pavlovičovím nám.- požiarna výzbrojňa)

 

 

Program:

 1. Otvorenie

 2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

 3. Správa o činnosti za rok 2018

 4. Správa o čerpaní rozpočtu v roku 2018

 5. Správa revíznej komisie

 6. Informácie v KST

 7. Kalendár akcií na rok 2019

 8. Voľby zástupcu oddielu a náhradníka na VV RPO Prešov

 9. Diskusia

 10. Diapozitívy a počítačové premietanie z činnosti KST ZVL Prešov

 11. Záver

 

UPOZORNENIE:

Na stretnutí sa bude vyberať členský príspevok na rok 2019

 • 18 -62 rokov 14.- €

 • Deti do 15 rokov 6.-€

 • Študenti okrem externistov 9.-€

 • Dôchodcovia do 69 rokov 9.- €

 • Dôchodcovia nad 70 rokov 6.- €

 

Doniesť so sebou preukazy KST, preukaz cvičiteľa a inštruktora KST, občiansky preukaz.

 

 

 

V Prešove 31.1.2019 Výbor

KST ZVL Prešov